Gallery Rawatan

PerubatanSufi - Merawat penyakit kanser
Perubatan Sufi - Buang saka keturunan
PerubatanSufi - Merawat saka keturunan
Perubatan Sufi - Merawat pesakit di pusat rawatan
Ikhtiar di pusat rawatan - untuk semua masalah gangguan sihir & saka keturunan
PerubatanSufi - Merawat pesakit sihir
Rawatan rumah ke rumah - Untuk kes kes yang berat dan tidak dapat hadir.
PerubatanSufi - Rawatan sihir
PerubatanSufi - Merawat di rumah pesakit
Pesakit terkena sihir - Rawatan Islam dijalankan
Rawatan dirumah pesakit - Terkena gangguan sihir
PerubatanSufi - Merawat pesakit yang terkena gangguan saka keturunan.
Merawat dan membuang saka keturunan yang berada pada diri pesakit...
PerubatanSufi - Merawat di rumah pesakit
PerubatanSufi - Merawat di Hospital - Penyakit klinikal
PerubatanSufi - Merawat pesakit sihir