Privacy Pesakit

Perkara yang perlu disertakan dalam Privacy Policy untuk memastikan keselamatan data peribadi pelanggan dan mematuhi piawaian privasi yang berkenaan:

Maklumat yang dikumpul: Kami mungkin akan meminta maklumat peribadi tentang diri pesakit seperti nama, umur, jantina, nombor telefon, dan gambar (untuk melihat keadaan pesakit).

Tujuan meminta maklumat: Untuk memahami situasi pesakit, diagnosis melalui tanda tanda, melalui cerita keluarga, melalui apa yang dah dilaluinya. Juga menggunakan gambar untuk melihat masalah yang dinyatakan seperti masalah kulit, masalah wajah yang teruk & yang berkaitan. 

Perkongsian maklumat: Semua info yang diberikan adalah selamat & tidak akan dikongsikan kepada sesiapa pun. Sebahagian akan dikongsi untuk tujuan testimoni & akan dikongsikan secara anonymous. (Tanpa nama & maklumat peribadi).