Saka boleh dibuang dengan kaedah ruqyah

Saka adalah sejenis makhluk halus yang dipelihara oleh seseorang untuk tujuan tertentu, seperti memelihara diri, harta benda, atau menganianya musuh.

Saka biasanya diwarisi turun-temurun oleh waris, walaupun tanpa pengetahuan mereka. Saka ini memerlukan penjagaan dan perhatian dari tuannya, seperti memberi makanan, minuman, atau sesaji. Jika tidak, saka ini akan merasuk, mengganggu, atau menyakiti tuannya atau orang lain.

Saka adalah satu perbuatan syirik yang dilarang dalam Islam. Saka ini berasal dari golongan jin atau syaitan yang tidak taat kepada Allah. Saka ini juga akan menghalang tuannya daripada beribadah kepada Allah dan mengikuti syariat Islam. Saka ini akan menyesatkan tuannya ke arah kekufuran dan neraka.

Oleh itu, jika kita mengetahui atau merasakan bahawa kita ada saka, kita harus berusaha untuk membuangnya dengan kaedah ruqyah.

Ruqyah adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran, doa, atau zikir yang disyariatkan oleh Islam untuk mengubati penyakit, gangguan, atau masalah yang menimpa seseorang. Ruqyah adalah salah satu bentuk ikhtiar yang dibenarkan oleh Islam untuk mencari kesembuhan dan perlindungan dari Allah.

Ruqyah boleh dilakukan oleh seseorang sendiri atau dengan bantuan orang lain yang mahir dan beriman. Ruqyah boleh dibaca dengan lisan, ditulis, atau direkam. Ruqyah boleh dibaca pada diri sendiri, orang lain, air, minyak, atau benda lain yang akan digunakan untuk mengubati. Ruqyah harus dibaca dengan keyakinan, tawakkal, dan harapan kepada Allah.

Ruqyah boleh membantu untuk membuang saka dengan izin Allah. Ruqyah akan menyakiti saka dan memaksa saka untuk keluar dari tubuh atau tempat yang didiaminya. Ruqyah juga akan melindungi kita dari serangan atau gangguan saka. Ruqyah juga akan membersihkan hati kita dari syirik dan mendekatkan kita kepada Allah.

Tidak ada saka yang tidak boleh dikeluarkan dengan ruqyah, insyaAllah. Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah adalah Penyembuh yang sebenar.

Allah adalah Pelindung yang terbaik. Kita hanya perlu berdoa, berusaha, dan bertawakkal kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dari saka dan segala kejahatan. Amin.