Beza bomoh & perawat Islam

Beza bomoh & perawat Islam

Bomoh:

  • Menggunakan kaedah tradisional dalam merawat seseorang
  • Memperoleh ilmu dan pengetahuan melalui cara yang diturunkan dari generasi ke generasi atau melalui pengalaman peribadi.
  • Menggunakan doa khusus, bahan semula jadi, bacaan melayu dan ritual tertentu untuk merawat penyakit
  • Mengamalkan kepercayaan bahawa kesembuhan datangnya daripada Allah SWT dan menitikberatkan aspek rohani dalam rawatan mereka. 
  • Mengamalkan ilmu turun temurun. Yang berasal dari keluarga. 

Perawat Islam:

  • Menggunakan kaedah ruqyah syariah dan memberikan khidmat nasihat berkaitan agama. 
  • Mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perubatan secara formal. 
  • Menggunakan kaedah doa kepada Allah termasuk solat hajat. 
  • Menekankan kepentingan menjaga kesihatan dan pencegahan penyakit

Walaupun bomoh dan perawat Islam menggunakan kaedah yang berbeza, hakikat sebenarnya adalah sama iaitu kedua duanya sedang membantu pesakit mencapai kesembuhan pada diri. Kedua-duanya juga mempunyai kepercayaan bahawa kesembuhan itu datangnya daripada Allah SWT.

Disebabkan itu, perbezaan antara bomoh dan perawat Islam juga terletak pada kaedah yang mereka gunakan untuk merawat seseorang.

Salah faham pada gelaran

Dalam masyarakat, bomoh sering disalah ertikan dan dipandang hina kerana menggunakan kaedah tradisional dalam merawat seseorang.

Beberapa pandangan negatif yang sering dikaitkan dengan bomoh ialah mereka tidak mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang perubatan, menggunakan kaedah mistik yang tidak rasional, dan kadangkala terlibat dengan amalan yang bertentangan dengan agama.

Sebaliknya, perawat Islam sering dipandang tinggi kerana mereka menggunakan kaedah perubatan ruqyah dalam merawat pesakit.

Pandangan positif terhadap perawat Islam sering dikaitkan dengan pengetahuan mereka yang luas dalam bidang perubatan, menggunakan Al Quran & Hadist, serta memainkan peranan dalam menjaga kesihatan dan kebajikan pesakit.

Namun hakikat sebenar kedua-duanya iaitu bomoh dan perawat Islam sebenarnya adalah sama! Yang berbeza cuma lah kaedahnya didalam rawatan sahaja. 

Jadi kita perlu mempunyai pemahaman yang betul tentang peranan dan kaedah yang digunakan oleh bomoh dan perawat Islam dalam merawat seseorang.

Selain itu, kita juga perlu menghargai dan menghormati kedua-dua peranan ini sebagai sebahagian daripada warisan budaya dan sistem perubatan yang wujud dalam masyarakat kita.