Bukan semua masalah rumahtangga berpunca dari sihir

Masalah rumahtangga adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan berpasangan. Setiap pasangan pasti menghadapi cabaran, konflik, dan pertikaian dalam hubungan mereka.

Tapi, tidak semua masalah rumahtangga berpunca dari sihir atau gangguan makhluk halus. Kadang-kadang ianya terjadi disebabkan kita terlebih overthinking dan menyalahkan sihir semata-mata, padahal sebenarnya ada banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan masalah itu terjadi.

Sihir adalah sejenis ilmu dan amalan syirik yang dilarang dalam Islam. Sihir boleh membawa mudarat kepada mangsa, seperti sakit, gila, benci, cinta, atau pemisah. Sihir juga boleh menyebabkan masalah rumahtangga, seperti ketidakserasian, ketidakpuasan, atau perceraian.

Tapi, sihir bukanlah satu-satunya punca masalah rumahtangga. Ada banyak lagi punca lain yang boleh mempengaruhi hubungan suami isteri, seperti:

  • Kurang komunikasi. Komunikasi adalah penting dalam rumahtangga. Ia adalah cara untuk menyampaikan perasaan, pendapat, keperluan, dan harapan kepada pasangan. Jika komunikasi kurang atau tidak berkesan, ia boleh menyebabkan salah faham, ketegangan, dan jauh hati. Sebab itu, pasangan perlu berkomunikasi dengan baik, jujur, dan sopan. Pasangan juga perlu mendengar, memahami, dan menghormati pandangan pasangan.
  • Tidak setia dan berlaku curang. Setia adalah asas dalam rumahtangga. Ia adalah tanda cinta, hormat, dan tanggungjawab kepada pasangan. Jika salah seorang pasangan tidak setia dan berlaku curang, ia boleh merosakkan kepercayaan, keharmonian, dan kebahagiaan dalam rumahtangga. Sebab itu, pasangan perlu menjaga diri, menjauhi godaan, dan memenuhi hak-hak pasangan.
  • Cepat berasa bosan. Rumahtangga bukanlah sesuatu yang statik, tetapi dinamik. Ia memerlukan usaha, perubahan, dan penyesuaian dari kedua-dua belah pihak. Jika pasangan tidak berusaha untuk menjaga hubungan mereka, mereka boleh cepat berasa bosan dan jemu. Sebab itu, pasangan perlu mencari cara untuk menambahkan keceriaan, keintiman, dan kegembiraan dalam rumahtangga. Pasangan juga perlu menghargai, menghormati, dan menyayangi pasangan.
  • Belum bersedia untuk memasuki alam rumahtangga. Rumahtangga bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi memerlukan komitmen, tanggungjawab, dan pengorbanan. Jika pasangan belum bersedia untuk memasuki alam rumahtangga, mereka boleh menghadapi masalah dalam menyesuaikan diri, menguruskan kewangan, menghadapi cabaran, dan menyelesaikan konflik. Sebab itu, pasangan perlu bersedia dari segi fizikal, mental, emosi, dan rohani sebelum memasuki alam rumahtangga. Pasangan juga perlu mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rumahtangga, seperti fiqh munakahat, adab-adab suami isteri, dan kaunseling perkahwinan.
  • Tiada sependapat. Sefahaman adalah kunci dalam rumahtangga. Ia adalah cara untuk mencapai kesepakatan, kerjasama, dan keseimbangan dalam hubungan. Jika pasangan tiada sefahaman yang baik, mereka boleh berdepan dengan pertelagahan, perselisihan, dan perpecahan. Sebab itu, pasangan perlu berfikiran terbuka, bersikap bertolak ansur, dan bersedia untuk berunding. Pasangan juga perlu mengambil kira kepentingan, keperluan, dan kehendak pasangan.
  • Mengalami masalah kewangan. Kewangan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi rumahtangga. Ia adalah sumber untuk memenuhi keperluan, kehendak, dan impian dalam hidup. Jika pasangan mengalami masalah kewangan, seperti hutang, kemiskinan, atau ketamakan, mereka boleh terjejas dari segi emosi, sosial, dan rohani. Sebab itu, pasangan perlu bijak menguruskan kewangan, berjimat cermat, dan bersederhana. Pasangan juga perlu bersyukur, bersedekah, dan berzakat.
  • Tidak mampu dari segi seksual. Seksual adalah salah satu aspek yang penting dalam rumahtangga. Ia adalah cara untuk mengekspresikan cinta, kasih, dan sayang kepada pasangan. Jika salah seorang pasangan mengalami ketidakupayaan dari segi seksual, seperti impotensi, ejakulasi pramatang mereka boleh merasa tidak puas, tidak bahagia, dan hubungan akan jadi tidak harmoni. Sebab itu, pasangan perlu menjaga kesihatan, mendapatkan rawatan, dan berusaha untuk meningkatkan kualiti seksual. Pasangan juga perlu bersabar, saling membantu, dan saling memuaskan.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahawa bukan semua masalah rumahtangga berpunca dari sihir.

Ada banyak punca lain yang boleh menyebabkan masalah tersebut. Sebab itu, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menuduh atau menyalahkan sihir tanpa bukti yang kukuh. Kita perlu mengenal pasti punca sebenar masalah rumahtangga kita dan mencari penyelesaian yang sesuai.

Jika kita merasakan atau mengetahui bahawa kita terkena sihir, kita tidak boleh berputus asa atau berputus harapan.

Kita boleh berusaha untuk membuang sihir dengan kaedah ruqyah syar’iyyah, iaitu bacaan ayat-ayat Al-Quran, doa, atau zikir yang disyariatkan oleh Islam untuk mengubati gangguan jin. Ruqyah syar’iyyah boleh dilakukan oleh diri sendiri atau dengan bantuan orang yang mahir dan beriman.

Tapi, ruqyah syar’iyyah bukanlah satu jaminan untuk menyelesaikan masalah rumahtangga.

Kita juga perlu berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan pasangan dengan cara-cara yang telah disebutkan di atas. Kita juga perlu berdoa, beristighfar, dan bertawakkal kepada Allah. Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Allah adalah Penyembuh yang sebenar. Allah adalah Pelindung yang terbaik. Semoga Allah melindungi kita dari sihir dan segala kejahatan. Amin.